چگونگی عضویت و فعالیت در بسیج دانشجویی و نحوه ی ارائه ی خدمات

انواع    عضویتها:    

۱ -عضویت عادی       2- عضویت فعال

عضویت عادی : دانشجویان گرامی که شرایط اولیه جذب را داشته باشتند در صورت تمایل می توانند به عضویت عادی بسیج در آمده و در خیل بسیجیان دانشگاه و عضوی از بسیج دانشجویی گردند.                                                                                  

سیر مراحل عضویت اعضای عادی عبارتند از :

1-حضور در بسیج دانشجویی و تکمیل فرم درخواست عضویت

2- ارائه ی دو قطعه عکس 4*3 (جهت الصاق به پرونده و صدور کارت شناسایی عضویت)   

3- ارائه ی یک برگ فتوکپی صفحه ی اول شناسنامه

4- گواهی یا کپی کارت دانشجویی

5- بیمه ی غرامت یکساله بعد از اخذ کارت شناسایی عضویت

نکات قابل توجه: 

1-بعد از انجام سیر مراحل عضویت و ارائه ی مدارک لازم ، در اسرع وقت از طرف مسئول جذب و سازماندهی بسیج دانشجویی مرکز آموزش عالی ، کارت شناسایی عضویت عادی صادر شده  و پس از تایید و امضاء مسئول حوزه یا دفتر بسیج دانشجویی تحویل فرد خواهد شد

2- اعضای عادی باید هرماه حداقل 6 ساعت در برنامه ها و مراسمات عمومی بسیج دانشجویی حضور داشته و فعالیت نمایند

چگونگی تبدیل عضویت عادی به فعال:  

اعضای عادی که حداقل شش ماه از شروع عضویت آنها گذشته باشد در صورت تمایل و داشتن شرایط لازم با موافقت مسئول بسیج دانشجویی مرکز آموزش عالی مربوطه و معرفی کتبی از وی می توانند جهت انجام سیر مراحل تبدیل عضویت به فعال به حوزه یا دفتر بسیج دانشجویی مراجعه نمایند

سیر مراحل تبدیل عضویت عبارتند از :  

۱-تکمیل برگه های مربوطه به تبدیل عضویت در حوزه یا دفتر بسیج دانشجویی

2-ارائه کپی برابر اصل دوره آموزش مقدماتی بسیج یا گواهی تطبیق آمادگی دفاعی 1 و 2 دوره ی دبیرستان

3-دو قطعه عکس 4*3 جهت صدور کارت شناسایی عضویت فعال

4-تمدید کارت بیمه غرامت یکساله بعد از اخذ کارت شناسایی عضویت فعال

نکات قابل توجه :

 تا قبل از پایان سیر مراحل و تکمیل نمودن پرونده عضویت فعال ، داوطلبین همکاری خود را کماکان با عضویت عادی ادامه خواهند داد        

اعضای فعال می بایست هر هفته حداقل 6 ساعت در فعالیت های تخصصی ( موردعلاقه خود) و برنامه های عمومی بسیج دانشجویی شرکت نمایند                                                                    

نحوه ی صدور گواهی عضویت و ارائه ی خدمات: اعضای عادی و فعال می بایست برگ ثبت حضور و فعالیت ماهیانه را مسئول جذب و سازماندهی دریافت نموده و نسبت به تکمیل آن طبق ضوابط اقدام نمایند.                                                         

 هر فرد می بایست پایان هر سه ماهه برگ تکمیل شده ثبت حضور و فعالیت را بعد از تایید مسئول مستقیم خود (اعضای شوراء بسیج محل تحصیل) به واحد جذب و سازماندهی بسیج محل تحصیل تحویل نموده تا در پرونده ی عضویت درج گردد.                                                                                      

یادآور میگردد تشکیل پرونده فقط به عنوان مقدمه و پایه ی عضویت تلقی می شود ولیکن استمرار عضویت افراد منوط به ثبت حضور و فعالیت خواهد بود 

صدور گواهی عضویت ، ارائه ی خدمات و امتیازات به بسیجیان صرفا منوط به وجود ثبت حضور و فعالیت در پرونده می باشد. بنابراین هرفرد می باید نسبت به درج سوابق عضویت و فعالیت خود در پرونده توجه لازم را داشته باشد تا هنگام فراغت از تحصیل با مشکل نقص پرونده و عدم ثبت حضور و فعالیت مواجه نگردد.            

تمدید نمودن کارت شناسایی اعضای فعال که در شروع سال تحصیلی (سالی یکبار) انجام میگیرد نیز مستلزم داشتن حضور و فعالیت مستمر در بسیج خواهد بود.


اینستاگرام
توئیتر